Start Aktualności
Aktualności
Stanowisko Prezydium RSzWiN ZNP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy: "Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw"

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnotowała z uwagą pojawienie się projektu nowelizacji wymienionych powyżej ustaw. Długo zapowiadane zmiany w obowiązujących ustawach regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego były wielokrotnie przedmiotem naszej dyskusji, czemu dawaliśmy wyraz w naszych wcześniejszych stanowiskach. Szkoda, że większość naszych postulatów nie została uwzględniona na etapie przygotowania ustawy, co pozwoliłoby uniknąć wielu kontrowersji. Liczymy, że przynajmniej niektóre z dzisiaj zgłaszanych uwag zostaną wzięte pod uwagę.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>