Start Aktualności
Aktualności
Uchwała programowa III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w trosce o pozycję partnerską polskiego szkolnictwa wyższego i nauki na forum środowiska akademickiego Unii Europejskiej, dobro pracowników, a w szczególności warunki ich pracy i życia oraz roli Związku Nauczycielstwa Polskiego w funkcjonowaniu struktur państwowych uchwala następujące zalecenia dla Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP:
Więcej…
 
Uchwała III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

III Krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego negatywnie ocenia propozycje zapisów zawartych w projekcie rządowym nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 09.09. 201 r. w części dotyczącej zasad zatrudniania i rotacji nauczycieli akademickich na stanowisku asystenta i adiunkta, systemu wynagradzania i zasad oceny nauczycieli akademickich, a także podtrzymuje szczegółowe uwagi do projektu ww. ustawy zawarte w Stanowisku Prezydium Rady SzWiN ZNP z dnia 04. 05. 2010 r.

Warszawa, 26.09.2010 r. 

 
Uchwała III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

Środowisko nauki i szkolnictwa wyższego zrzeszone w ZNP, na znak protestu wobec polityki prowadzonej przez resort i władze RP, w sytuacji permanentnego niedofinansowania przy jednoczesnym forsowaniu niekorzystnych zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, organizuje ogólnopolską demonstrację w Warszawie.

 

Więcej…
 
Spotkanie zespołu Komisji Trójstronnej.
20. maja miało miejsce spotkanie zespołu do spraw usług publicznych Trójstronnej Komisji d.s. Społeczno-Gospodarczych w sprawie działań rządu w kwestii innowacyjności. Przewodniczącym zespołu jest Prezes ZNP Sławomir Broniarz, a w spotkaniu uczestniczyła silna grupa reprezentantów związków zawodowych zarówno z ZNP jak i z "Solidarności". Obecni byli także przedstawiciele pracodawców zarówno z Konfederacji Pracodawców Polskich jak i z PKPP "Lewiatan", którzy w swych wystąpieniach na ogół zgadzali się z tezami przedstawionymi przez związki zawodowe. Spotkanie miało na celu przygotowanie posiedzenia plenarnego Komisji Trójstronnej planowanego na drugą połowę czerwca.
 
Kongres OPZZ.
W dniach 28-30 maja br. miał miejsce VII Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kongres wybrał ponownie na funkcję Przewodniczącego kol. Jana Guza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Jarosław Czarnowski - wiceprezes ZG ZNP. Obradująca w trakcie Kongresu Rada OPZZ (członkami Rady są koledzy Stanisław Różycki oraz Remigiusz Więckowski) wybrała dwoje wiceprzewodniczących: Koleżankę Wiesławę Taranowską oraz Andrzeja Radzikowskiego - członka ZNP. Gośćmi Kongresu byli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, Minister Polityki Społecznej Jolanta Fedak, Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski czy szef zespołu doradców Premiera Minister Michał Boni. W Kongresie uczestniczyła silna delegacja Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP - razem osiem osób (w ramach 43 osobowej delegacji ZNP). Kol. Witold Staszewski był członkiem Komisji Programowej Kongresu. Miedzy innymi dlatego Komisja, a za nią Kongres przyjęły uchwałę w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce, która jest załącznikiem do niniejszego numeru Biuletynu. Załączamy także uchwałę o problemach polskiej oświaty. Całość dokumentów przyjętych na VII Kongresie jest dostępna na stronach internetowych OPZZ (www.opzz.org.pl). W kongresie uczestniczyło też wielu reprezentantów związków zawodowych z Europy, z którymi OPZZ współpracuje na forum Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Kilka wystąpień zagranicznych gości Kongresu dołączamy również do tego numeru Biuletynu.
Mówiąc o Kongresie OPZZ trzeba pamiętać, że jest to centrala związkowa grupująca około miliona członków, wśród których jesteśmy tylko niewielką częścią. Dlatego problematyka szkolnictwa wyższego nie jest priorytetem dla OPZZ.

Uchwała VII Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 29.06.2010 r. w sprawie problemów szkolnictwa wyższego i nauki

Uchwała VII Kongresu OPZZ z dnia 29.05.2010 r. w sprawie polskiej oświaty
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>