Start Aktualności
Aktualności
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
28. października odbyto się ważne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. Ważne bo poświęcone opiniowaniu projektu budżetu państwa na 2011 rok w części przeznaczonej na naukę i szkolnictwo wyższe. Komisja większością głosów przyjęła zgłoszoną przez poseł Krystynę Łybacką poprawkę przewidującą zwiększenie wydatków o 500 milionów złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkolnictwa wyższego. To jest bardzo obiecujące wydarzenie, aczkolwiek to posiedzenia Komisji Finansów oraz plenarne posiedzenie Sejmu zadecydują, czy ta poprawka ma szanse w życie. Posiedzenie Komisji Finansów przewidziane jest na 1. grudnia.
 
Stanowisko Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

Stanowisko Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Druk Sejmowy nr 3391

Czytaj tu

 
Komunikat Nr 2 w sprawie demonstracji.
KOMUNIKAT NR 2 W SPRAWIE DEMONSTRACJI.
 
Sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP obradujący w Warszawie
w dniu 25.10.2010 realizując ustalenia podjęte na Prezydium Rady w dniu
18 października w sprawie przesunięcia terminu demonstracji w Warszawie na dzień 9 listopada ustalił osoby odpowiedzialne za organizację tego protestu:
Janusz Rak - prezes Rady,
Stanisław Różycki - wiceprezes Rady,
Janusz Szczerba - członek Prezydium
Więcej…
 
DO POSŁÓW ZIEMI PODLASKIEJ

    W związku z toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym Szkolnictwa
Wyższego przesyłamy uwagi i postulaty wypracowane przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego zrzeszający pracowników wyższych uczelni i
pracowników innych instytucji naukowych.

Z wyrazami szacunku

dr Jan Czerniawski
Przewodniczący ZNP w Politechnice Białostockiej

Czytaj tu

 
Informacja o III Krajowej Konferencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W dniach 24-26 września br. obradowała w Warszawie III Krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP. Obrady rozpoczęły się w piątek 24 września od części roboczej, w trakcie której wybrane zostały organy Konferencji: Prezydium, Komisje: Mandatowa, Wyborcza, Programowa, Statutowa i Skrutacyjna oraz przyjęte zostały regulaminy obrad i wyborów.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>