Start Aktualności
Aktualności
Świadczenia statutowe ZNP 2019

ŚWIADCZENIA STATUTOWE ZNP W 2019 r.

I. ZAPOMOGI STATUTOWE

A / z tytułu urodzenia dziecka - 500,00 zł

II. ZAPOMOGI LOSOWE

A / z tytułu zgonu członka rodziny: (męża, żony, dziecka, ojca, matki, teścia, teściowej): - 200,00 zł

 

B / z tytułu zdarzeń losowych: (długotrwała choroba, pożar, kradzież, powódź itp.) udokumentowane - 300,00 zł

 

III. NAGRODY RZECZOWE ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ ( tzw. jubieluszówki ):

A / za 20 lat pracy - 160,00 zł

B / za 25 lat pracy - 190,00 zł

C / za 30 lat pracy - 220,00 zł

D / za 35 lat pracy - 250,00 zł

E / za 40 lat pracy - 280,00 zł

F / za 45 lat pracy - 310,00 zł

G / za 50 lat pracy - 340,00 zł

 

IV. TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA

( wypłata na podstawie udokumentowanego programu imprezy i dowodu wpłaty ) raz w roku - 100,00 zł.

V. DOFINANSOWANIE LECZENIA

( pobyt w sanatorium, rehabilitacja) raz w roku - 100,00 zł

VI. POMOC MATERIALNO – RZECZOWA - 200,00 zł

 

Do w/w świadczeń uprawnieni są członkowie Związku  opłacający składki minimum pół roku.

 
Informacja MNiSZW pkt I

Materiał na posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

 
Informacja MNiSZW pkt I - III

Materiał na posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z 11 kwietnia 2017 roku.

 
Tezy do dyskusji

Zagadnienia do dyskusji nad zakresem regulacji nowych przepisów o szkolnictwie wyższym.

 
Komunikat RDS

Informacja ze spotkania przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych, RSzWiN ZNP

oraz KSN NSZZ "Solidarność" w siedzibie Rady Dialogu Społecznego w dniu 9 maja 2017 roku.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>