Start Aktualności Opinia RSWiN ZNP do projektu ustawy o stopniach naukowych z 7-11-2016 r.
Opinia RSWiN ZNP do projektu ustawy o stopniach naukowych z 7-11-2016 r.

Opinia  RSWiN  ZNP  o stopniach naukowych

( Opinia do zmian w ustawach dotyczących tzw. doktoratu wdrożeniowego i habilitacji )