Start Aktualności Uchwała III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Uchwała III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

III Krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego negatywnie ocenia propozycje zapisów zawartych w projekcie rządowym nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 09.09. 201 r. w części dotyczącej zasad zatrudniania i rotacji nauczycieli akademickich na stanowisku asystenta i adiunkta, systemu wynagradzania i zasad oceny nauczycieli akademickich, a także podtrzymuje szczegółowe uwagi do projektu ww. ustawy zawarte w Stanowisku Prezydium Rady SzWiN ZNP z dnia 04. 05. 2010 r.

Warszawa, 26.09.2010 r.