Start Aktualności Uchwała III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
Uchwała III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

Środowisko nauki i szkolnictwa wyższego zrzeszone w ZNP, na znak protestu wobec polityki prowadzonej przez resort i władze RP, w sytuacji permanentnego niedofinansowania przy jednoczesnym forsowaniu niekorzystnych zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, organizuje ogólnopolską demonstrację w Warszawie.

 

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP obradująca w Warszawie w dniach 24-26 września 2010 r. zobowiązuje wszystkie Rady Zakładowe ZNP zrzeszone w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki do czynnego udziału w manifestacji w Warszawie w dniu 14.10.2010 r. oraz zaleca do przedstawienia na najbliższych posiedzeniach senatów inaugurujących rok akademicki jej założeń i organizacji z zaapelowaniem o poparcie.

 

Jednocześnie Konferencja prosi o zachęcenie NSZZ "Solidarność", a także wszystkich grup pracowniczych organizacji /uczelni i jednostek/ oraz studentów do udziału w powyższej manifestacji.

Warszawa, 26.09.2010 r.