Start Aktualności Kongres OPZZ.
Kongres OPZZ.
W dniach 28-30 maja br. miał miejsce VII Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kongres wybrał ponownie na funkcję Przewodniczącego kol. Jana Guza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Jarosław Czarnowski - wiceprezes ZG ZNP. Obradująca w trakcie Kongresu Rada OPZZ (członkami Rady są koledzy Stanisław Różycki oraz Remigiusz Więckowski) wybrała dwoje wiceprzewodniczących: Koleżankę Wiesławę Taranowską oraz Andrzeja Radzikowskiego - członka ZNP. Gośćmi Kongresu byli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, Minister Polityki Społecznej Jolanta Fedak, Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski czy szef zespołu doradców Premiera Minister Michał Boni. W Kongresie uczestniczyła silna delegacja Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP - razem osiem osób (w ramach 43 osobowej delegacji ZNP). Kol. Witold Staszewski był członkiem Komisji Programowej Kongresu. Miedzy innymi dlatego Komisja, a za nią Kongres przyjęły uchwałę w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce, która jest załącznikiem do niniejszego numeru Biuletynu. Załączamy także uchwałę o problemach polskiej oświaty. Całość dokumentów przyjętych na VII Kongresie jest dostępna na stronach internetowych OPZZ (www.opzz.org.pl). W kongresie uczestniczyło też wielu reprezentantów związków zawodowych z Europy, z którymi OPZZ współpracuje na forum Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Kilka wystąpień zagranicznych gości Kongresu dołączamy również do tego numeru Biuletynu.
Mówiąc o Kongresie OPZZ trzeba pamiętać, że jest to centrala związkowa grupująca około miliona członków, wśród których jesteśmy tylko niewielką częścią. Dlatego problematyka szkolnictwa wyższego nie jest priorytetem dla OPZZ.

Uchwała VII Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 29.06.2010 r. w sprawie problemów szkolnictwa wyższego i nauki

Uchwała VII Kongresu OPZZ z dnia 29.05.2010 r. w sprawie polskiej oświaty